Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 5 bao gồm: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.