Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: Nhà quản trị, ra quyết định quản trị, cấu trúc tổ chức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.