Giáo trình Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tâm lý học đại cương" trình bày các nội dung: Đời sống tình cảm, ý chí, nhân cách. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt kiến thức vừa mang tính gợi mở nghiên cứu vừa định hướng cho việc ôn tập nội dung trọng tâm, đáp ứng đa dạng các hình thức đánh giá.