Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 - PGS.TS. Lê Bá Long

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình ngẫu nhiên, chuỗi Markov; Quá trình dừng; Quá trình Poisson; Lý thuyết sắp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!