Giáo trình tư pháp Quốc tế

Cung cấp những thành tựu mới nhất của khoa học tư pháp quốc tế ở trong nước và trên thế giới nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản và hiện đại về tư pháp quốc tế.

Từ khóa: Giáo trình, Luật, Tư pháp

10 p vimaru_01 29/03/2016 4271 50