Giáo trình Vẽ kĩ thuật: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Vẽ kĩ thuật cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Biểu diễn vật thể; Chương 5 - Hình cắt, mặt cắt; Chương 6 - Hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!