Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 1

Phần 1 của giáo trình "Xếp dỡ hàng hóa" gồm những nội dung sau: Chương 1 - Hàng hóa trong vận tải biển; Chương 2 - Phương thức vận chuyển một số loại hàng trong vận tải biển; Chương 3 - Sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô;... Mời các bạn cùng tham khảo!