Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2

Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2 gồm có một số bài tập thực hành hướng dẫn về xử lý ảnh trong photoshop CC như: Tinh chỉnh màu cho ảnh chân dung, chỉnh ảnh thiếu sáng, chỉnh màu cho ảnh, chỉnh màu ảnh với curves, thực hành với pen tool, tạo ảnh dán tường, ba bước chỉnh sửa ảnh chân dung,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.