Hải Phòng nửa thế kỷ chiến đấu xây dựng và phát triển (13/5/1955 - 13/5/2005)

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 13 tháng 5 năm 1955, cả thành phố Hải Phòng bừng lên trong sắc cờ, hoa rực rỡ, hân hoan đón chào những đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng thành phố, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Cả Hải Phòng vươn mình dậy, viết lên trang sử vàng của thành phố " Trung dũng Quyết thắng" bằng trí tuệ, công sức của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố. Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng, cuốn sách " Hải Phòng nửa thế kỷ chiến đấu xây dựng và phát triển'' nhằm tái hiện khái quát những thành tựu của thành phố đã kiên cường phấn đấu đạt được trong suốt nửa thế kỷ qua. Cuốn sách được bố cục thành 3 phần: Phần đầu - Giới thiệu vài nét về Hải Phòng, Chương I - Hải Phòng chiến đấu và xây dựng (từ năm 1955 đến năm 1975), Chương II - Hải Phòng trên đường đổi mới và phát triển (từ năm 1975 đến năm 2005). (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Đọc tổng hợp tầng 3 - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: PD/VT 05371)