Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Mở đầu

Tài liệu hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy này nhằm giúp người học có thể hiểu được: Các nội dung chủ yếu, các bước làm đồ án, cách chọn các chi tiết tiêu chuẩn và cách tra bảng lượng dư gia công, các thông số máy, các loại dao cơ bản giúp học sinh tra cứu trong quá trình làm đồ án. Mời các bạn cùng tham khảo.