Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu phát triển cảng container đầu mối khu vực phía Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu phát triển cảng container đầu mối khu vực phía Nam nêu lên tổng quan và cơ sở lý luận về phát triển cảng container đầu mối; thực trạng hệ thống cảng container khu vực phía Nam; giải pháp cơ bản phát triển cảng container đầu mối khu vực phía Nam.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.