Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Đánh giá độ bền dọc chung thân tàu khi hoạt động trong khu vực biển Việt Nam bao gồm những nội dung về giới thiệu chung, mô hình rời rạc tuyến tính - dao động tự do và một số nội dung khác.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.