Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống trao đổi khí đến các chỉ tiêu kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy đang khai thác ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống trao đổi khí đến các chỉ tiêu kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy đang khai thác ở Việt Nam giới thiệu tới tổng quan về động cơ diesel dặc diểm, công suất, chế độ làm việc, một số đặc điểm hoạt động của động cơ diesel tàu thủy đang khai thác ở Việt nam;... Mời các bạn tham khảo.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.