Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống nạp - thải khi thủy hóa động cơ diesel sông công họ D50

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống nạp - thải khi thủy hóa động cơ diesel sông công họ D50 trình bày đặc điểm đặc trưng của động cơ diezel, một số mô hình toán học của dòng khí trong động cơ và vấn đề trao đổi khí, phương pháp và trang thiết bị nghiên cứu;... Mời các bạn tham khảo.