Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu mô phỏng tải chế tạo bằng thử bộ điều tốc động cơ diesel

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu mô phỏng tải chế tạo bằng thử bộ điều tốc động cơ diesel trình bày tổng quan về băng thử điều tốc động cơ diezel và mô phỏng tải, cơ sở lý thuyết mô phỏng cho thiết bị dẫn động bộ điều tốc, chế độ làm việc, lựa chọn thiết bị dẫn động và mô phỏng tải cho băng thử điều tốc, chế tạo và thử nghiệm băng thử điều tốc.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.