Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy tập trung làm rõ đặc điểm và yêu cầu của hệ thống năng lượng điện tàu thuỷ, hệ điều khiển trạm phát điện tàu thuỷ, cấu trục hệ thống điều chỉnh điện áp, cấu trúc hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ diezel.