Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển thiết bị hòa trộn liên tục hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thủy cỡ vừa và nhỏ

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển thiết bị hòa trộn liên tục hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel cho động cơ diesel tàu thủy cỡ vừa và nhỏ nêu lên nguyên lý hòa trộn nhiên liệu động cơ; thiết kế, chế tạo thiết bị hòa trộn liên tục dầu cọ - dầu do và đánh giá chất lượng qua mô phỏng.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.