Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển nòng cốt của Việt Nam

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển nòng cốt của Việt Nam đánh giá hiện trạng và tình hình sử dụng vốn của đội tàu vận tải biển nòng cốt Việt Nam trong khoảng 10 năm qua; các giải pháp về vốn để phát triển đội tàu vận tải biển nòng cốt của Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.