Luận chứng cơ sở khoa học lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, ví dụ cho dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Bài viết đã luận chứng khả năng sử dụng các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường như vật liệu cho kết cấu chịu lực (bê tông nặng, bê tông nhẹ kết cấu, thép cốt và kết cấu kim loại), vật liệu cho kết cấu bao che và ngăn cách (khối xây, vách ngăn, kính và kết cấu kính, mái), vật liệu hoàn thiện (vật liệu ốp lát, sơn, vật liệu chống thấm) và những nguyên tắc lựa chọn công nghệ xây dựng thân thiện môi trường.