Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xây dựng phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu trọng tải trên 80.000DWT ra, vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xây dựng phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu trọng tải trên 80.000DWT ra, vào cảng Cái Mép - Thị Vải trình bày tổng quan về hệ thống cảng, tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải; đồng thời nêu lên thực trạng dẫn tàu hiện nay và qua đó đưa ra phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho các loại tàu có tải trọng lớn khi ra vào cảng.