Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục hậu cần

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục hậu cần gồm có các chương: Chương 1, Cơ sở lý luận về đội tàu vận tải biển và hiệu quả khai thác đội tàu; chương 2, đánh giá thực trạng hiệu quả khai thác đội tàu của Lữ đoàn 649; chương 3, biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu Lữ đoàn 649. Mời các bạn tham khảo.