Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu áp dụng các yêu cầu của phụ lục I MARPOL 73/78 về tính toán thiết kế hệ thống chống tràn dầu cho các tàu chở dầu hoạt động trên tuyến hành hải quốc tế

Ô nhiễm môi trường biển là một vấn đề đáng phải báo động hiện nay, đặc biệt là đối với những quốc gia có đường bờ biển dài như Việt Nam. Trong những nguyên nhân gây ô nhiễm, ô nhiễm do dầu mỏ được cho là có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến hệ sinh thái biển. Vì vậy, việc thiết kế tàu chở dầu để chống sự cố tràn dầu là một trong những việc hết sức quan trọng. Mời các bạn tham khảo luận văn Nghiên cứu áp dụng các yêu cầu của phụ lục I MARPOL 73/78 về tính toán thiết kế hệ thống chống tràn dầu cho các tàu chở dầu hoạt động trên tuyến hành hải quốc tế để biết thêm chi tiết.