Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu hệ truyền động điện nhiều động cơ không đồng bộ của thiết bị nâng hạ cấp nguồn từ biến tần gián tiếp

Nội dung của đề tài Nghiên cứu hệ truyền động điện nhiều động cơ không đồng bộ của thiết bị nâng hạ cấp nguồn từ biến tần gián tiếp có 3 chương, trong đó chương 1 là tổng quan về hệ truyền động điện nhiều động cơ sử dụng trong thiết bị nâng hạ, chương 2 nghiên cứu các cấu trúc bộ chỉnh lưu PWM, chương 3 giới thiệu cấu trúc điều khiển tựa từ thông Rotor động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha Rotor lồng sóc.