Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng – Đất phục vụ khai thác Container chuyên dụng tại khu vực Tân Cảng Đình Vũ – Cảng Hải Phòng.

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng – đất phục vụ khai thác container chuyên dụng tại khu vực Tân Cảng Đình Vũ – Cảng Hải Phòng giải quyết các vấn đề về xử lý đất trong việc xây dựng cảng và các công trình thủy. Nội dung luận văn gồm 3 chương, mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.