Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tính toán công trình đê chắn sóng tường đứng chịu tác động của tải trọng động đất trong điều kiện Việt Nam

Nước ta là một quốc gia có đường bờ biển dài và có nhiều sông, hồ, kênh rạch. Vì thế việc xây dựng đê chắn sóng là một quá trình đòi hỏi cần phải có sự phân tích, tính toán cẩn thận để có thể chịu được sự tác động của thiên tai. Luận văn Nghiên cứu tính toán công trình đê chắn sóng tường hứng chịu tác động của tải trọng động đất trong điều kiện Việt Nam sẽ làm rõ hơn điều này. Mời các bạn tham khảo.