Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống quản lý nguồn trên tàu thủy

Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống quản lý nguồn trên tàu thủy có nội dung trình bày các ý chính sau: phần 1, tổng quan về hệ thống PMS, giới thiệu PMS của một số hãng điển hình; phần 2, xây dựng phần cứng mô hình hệ thống quản lý nguồn; phần 3, xây dựng giao diện giám sát và lập trình điều khiển. Mời các bạn tham khảo.