Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt kết cấu chống cháy của các chi tiết xuyên qua phù hợp với chương II-2 của SOLAS 74

Phòng cháy chữa cháy cho tàu là một công tác không thể thiếu đối với các tàu hoạt động trên biển, trong đó việc lắp đặt các thiết bị chống cháy trên tàu sao cho phù hợp là một phần quan trọng. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt kết cấu chống cháy của các chi tiết xuyên qua phù hợp với chương II-2 của SOLAS 74" sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề trên. Mời các bạn tham khảo.