Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Nguyễn Văn Diện - Thị trấn Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Nội dung của đồ án gồm 3 phần: Phần 1 Kiến trúc công trình, Phần 2 Kết cấu công trình, Phần 3 Công nghệ và tổ chức xây dựng.