Luận văn tốt nghiệp: Công ước lao động hàng hải MLC 2006

Luận văn sau đây trình bày các nội dung của công ước lao động hàng hải MLC 2006. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.