Luận văn tốt nghiệp: Dự án đầu tư xây dựng tuyến Tỉnh lộ đoạn qua 2 điểm A10-B10

Dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm A10-B10 là một dự án giao thông trọng điểm phục vụ cho đường nối từ Thị xã Cao Bằng lên Thị trấn Trùng Khánh đồng thời cũng là một công trình nằm trong hệ thống Tỉnh lộ của Tỉnh Cao Bằng đã được quy hoạch. Khi được xây dựng tuyến đường sẽ là cầu nối giữa 2 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của Tỉnh. Sau đây là bản thuyết minh dự án.