Luận văn tốt nghiệp: Khách sạn Hoa Bình

Khách sạn Hoa Bình được lựa chọn xây dựng trên đường Cù Chính Lan thành phố Hòa Bình. Với diện tích 931,77 m2, mặt chính của công trình quay ra hướng đường chính tạo nên vẻ đẹp tuyến phố, thuận tiện cho việc đi lại và hợp lí trong quá trình thi công công trình. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu ăn ở cho khách du lịch và khách địa phương với các hình khối đơn giản nhưng đưa đến một hiệu quả thẩm mỹ hài hòa và phù hợp với công năng sử dụng.