Luận văn tốt nghiệp: Lập phương án dẫn tàu từ điểm đón hoa tiêu đến cập cầu C5 cảng Kaohsiung-Taiwan

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Có cái nhìn tổng quan về các vấn đề an toàn hàng hải trong quá trình đón trả hoa tiêu và dẫn tàu trong luồn lạch hẹp từ đó xây dựng phương án dẫn tàu từ điểm đón hoa tiêu vào cập cầu; giúp sinh viên có cơ hội tổng hợp và vận dụng các kiến thức thực tế và các kiến thức đã học tại nhà trường và trong quá trình đi thực tập trên tàu.