Luận văn tốt nghiệp: Lập quy trình công nghệ cho tàu dầu 13500 DWT tại Công ty CNTT Bạch Đằng

Luận văn trình bày về tàu dầu 13500 DWT và điều kiện thi công của công ty CNTT Bạch Đằng; lập phương án thi công, địa điểm, điều kiện thi công các phân tổng đoạn, quy trình công nghệ,.. Mời các bạn cùng tham khảo.