Luận văn tốt nghiệp: Lập quy trình công nghệ tàu hàng rời 22500 tấn tại tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

Công ty Đóng tàu Phà Rừng trước đây là Nhà máy Sửa chữa tàu biển Phà Rừng là công trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Cộng hoà Phần Lan được đưa vào hoạt động từ ngày 25 tháng 3 năm 1984. Luận văn với đề tài "Lập quy trình công nghệ tàu hàng rời 22500 tấn tại tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng" sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Đóng tàu.