Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu áp dụng phương pháp sản xuất lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI tại thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh của thành phố

Luận văn với mong muốn đưa vào áp dụng một phương pháp canh tác lúa mới vừa đạt được hiệu quả năng suất cao mà lại vừa bảo vệ được môi trường góp phần xây dựng nên nền nông nghiệp xanh của thành phố.