Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình vận chuyển nhóm hàng iron và sulphure theo quy định của bộ luật IMSBC

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nâng cao hơn nữa sự hiểu biết về kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là sự am hiểu về các loại hàng hóa đang được vận chuyển bằng đường biển.