Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế mạch điều khiển từ xa bằng điện thoại 7 ngõ ra có phản hồi âm thanh

Kết cấu của luận văn: Chương 1 tổng quan về hệ thống điều khiển từ xa bằng điện thoại, chương 2 mô hình mạch điều khiển từ xa bằng điện thoại, chương 3 xây dựng thuật toán và lập trình cho thiết bị điều khiển từ xa bằng điện thoại.