Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu các CHECKLIST trong hệ thống quản lý an toàn trên tàu biển

Đề tài nhằm mục đích cung cấp các kiến thức về CHECKLIST (khái niệm, phân loại, tầm quan trọng, cách thực hiện và các vấn đề có liên quan) cho các sĩ quan hàng hải mới lên tàu cũng như sinh viên hàng hải chuẩn bị xuống tàu làm việc.