Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu những sai sót tàu thường mắc phải trong quá trình thực hiện công ước MLC 2006 và các biện pháp khắc phục

Nội dung luận văn giới thiệu công ước lao động hàng hải 2006 và những yêu cầu bắt buộc của công ước, những sai sót tàu thường mắc phải trong quá trình thực hiện công ước MLC 2006 và các biện pháp khắc phục, một số lưu ý đối với đội tàu Việt Nam nhằm đáp ứng công ước MLC 2006.