Luận văn tốt nghiệp: Tính toán thiết hệ thống phòng cháy chữa cháy tàu chở dầu 13500T

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu và đưa ra phương pháp tính toán, thiết kế các hệ thống phòng và chữa cháy cho tàu dầu có tính khả thi cao và là cơ sở cho việc thiết kế các hệ thống khác đối với các tàu chở dầu nói riêng, các tàu chở hàng nói chung trong các nhà máy đóng tàu trong cả nước.