Luận văn tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng Labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy

Nội dung đồ án bao gồm 3 chương chính: Chương I - Bảng điện chính tàu container 1800 TEU, chương II - Hệ thống truyền động điện và tự động trên tàu container 1800 TEU, chương III - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy.