Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đo đa kênh rung động trên tổ hợp diesel lai máy phát điện 110 Kw tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài báo đề cập đến một số vấn đề trong xây dựng hệ thống đa kênh đo rung động đa năng hiện đại (MVMS-VMU01), được triển khai trên tổ hợp D-G 110 kW tại Viện NCPT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cấu hình MVMS-VMU01 gồm hai hệ thống con độc lập: Hai kênh đo và truyền tin WiFi biến dạng rung động xoắn và dọc trục từ các tem biến dạng đến bộ thu thập dữ liệu của NI (DAQ-NI 9237); 5 kênh rung động thẳng gia tốc, 2 kênh đo góc xoắn của hai đĩa gắn trên trục (kiểu điện từ), và 1 kênh đo pha kết nối với bộ thu thập dữ liệu của NI (DAQ-NI 9234, 8 kênh).