Nghiên cứu khả năng áp dụng móng cọc chế tạo sẵn kích thước lớn cho nhà nhiều tầng tại tp. Hồ Chí Minh

Tính khả thi của một số phương án móng cọc chế tạo sẵn bao gồm cả cọc vuông và cọc tròn ly tâm dự ứng lực đã được nghiên cứu cho các công trình cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh.