Nghiên cứu sự ảnh hưởng của sử dụng chất Xado đến tính năng kỹ thuật của động cơ diesel

Nghiên cứu công nghệ Xado mà chủ yếu là ứng dụng chất Xado để nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ đã được các nước Ucraina, Nga, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Úc… áp dụng từ những năm 1999-2000. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng đối với động cơ diesel tàu thủy mới ở bước khởi đầu. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.