Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm bánh xe tự điều chỉnh độ cao cho đường triền có hai đoạn cong quá độ sử dụng hơn hai xe chở tàu

Bài viết Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm bánh xe tự điều chỉnh độ cao cho đường triền có hai đoạn cong quá độ sử dụng hơn hai xe chở tàu trình bày: Nhu cầu thực tiễn và ý nghĩa khoa học của việc nghiên cứu chế tạo cụm bánh xe có thể tự điều chỉnh độ cao dùng cho đường triền có hai đoạn cong quá độ. Đề xuất phương án kết hợp xilanh thủy lực và bình tích áp để tạo nên một cụm bánh xe có đặc trưng rất quan trọng là khi chiều cao thay đổi trong phạm vi khá lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo.