Nghiên cứu, ứng dụng bộ điều khiển pid khí nén tàu thủy

Bài báo giới thiệu các bộ điều khiển PID khí nén, nghiên cứu các tác động điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi phân làm ảnh hưởng đến tín hiệu ra của bộ điều khiển, đồng thời cũng phân tích các giải pháp thiết kế và bố trí các bộ điều khiển khác nhau cho các hệ thống khác nhau trên tàu.