Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán ổn định mảng kè mái đê biển kết hợp gia cường bằng neo xoắn

Giải pháp neo xoắn gia cố các tấm lát mái kiểu hai chiều bảo vệ đê biển đã được nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ thi công tại hiện trường. Nguyên lý tính toán cơ bản của giải pháp này là xác định áp lực đẩy ngược khi sóng rút để tính ổn định mảng kè gia cố theo lý thuyết đã có.