Những người lính tiểu đoàn Cát Bi

Tập hồi kí ghi lại những trận đánh ngoan cường của tiểu đoàn Cát Bi trên mặt trận Bắc Sài Gòn, Gia Định, Trảng Bàng, Tây Ninh. Tác giả cùng đồng đội, những người lính đã anh dũng vượt qua nguy hiểm và gian khó, hy sinh xương máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để giành lại độc lập, thống nhất đất nước
(Tài liệu này bạn đọc tham khảo tại Phòng Đọc tổng hợp - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: PĐ/VV 3602)