Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BGTVT quy định về hoạt động giám sát kỹ thuật và các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các tàu biển cỡ nhỏ vỏ thép hoặc vỏ hợp kim nhôm hoạt động trong vùng ven biển Việt Nam cách bờ không quá 20 hải lý, có các thông số: Tàu tự chạy có chiều dài dưới 20 mét và công suất máy chính dưới 37 kW; tàu không tự chạy có chiều dài dưới 20 mét.