Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng sàn nâng tàu áp dụng cho sàn nâng tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.